119

Marianne Mikko

Meelekindel naine

Instagram

Kandideerin, sest sotsiaaldemokraadid on üks Euroopa poliitilistest põhijõududest. Olen europarlamendi liige olnud 2004-2009, mil meid oli kolm sotsiaaldemokraati Eestist. Kui valite Marianne Mikko, siis see annab mulle hea võimaluse jätkata kord alustatud tööd Eesti eest seismisel. Nagu ka tõrjuda populismi Euroopas laiemalt. Euroopa ees seisab küsimus demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi püsima jäämisest. Tõsine aeg vajab julgeid inimesi.

Peter Andrekson:

“Minu abikaasa Marianne Mikko teeb ennastsalgavat tööd. Olen teda kõrvalt vaadanud nii Eestis kui ka Euroopas. Ta oskab inimesi kuulata nagu ka oma unistusi poliitikuna ellu rakendada. Kerge tal pole, aga ka tema teemad nagu julgeolek või naisteõiguste eest seismine, pole kergete killast. Mina teen kõik enda poolt, et Mariannest saaks taas Euroopa Parlamendi liige.”

Frank Schwabe:

“Marianne Mikko on Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees Eesti delegatsiooni juhina hoidnud kõrgel Eesti lippu. Meie sotsiaaldemokraatlikus fraktsioonis täidab ta auväärset esimese aseesimehe rolli. Marianne tugev toetus naistele teeb temast erakordselt jõulise soolise võrdõiguslikkuse eest seisja nii Eestis kui ka Euroopas. Tema väärikus ja ülim pühendumus demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi eest võitlemisel tegid temast meie Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee kõrge kullaprooviga raportööri Türgi küsimustes.”

Pikemalt Marianne mõtteid:

Eestile tähendab Euroopa Liitu kuulumine seda, et 1 euro toob tagasi 5 eurot Euroopa maksumaksja raha meie majandusse. ELi kuulumisest tõuseb Eestile majanduslik tulu, aga see tähendab meile täiesti ühemõtteliselt ka julgeolekut. Mind paneb muretsema üha laienev populism. Prantsusmaal, Austrias, Ungaris ja paljudes Ida-Euroopa riikides. Eesti pole paraku erand. Näen populismi väga lähedalt Euroopa Nõukogu Türgi raportöörina. Tahan osaleda Euroopa Parlamendi valimistel, sest tahan ja julgen Euroopa Liidus seista vastu rahvusradikaalidele. Tahan ja julgen tuletada meelde, et Euroopa Liit loodi Euroopat, ennekõike Saksamaad ja Prantsusmaad ühendava ainulaadse rahuprojektina. Seisan selle eest, et Euroopa oleks majanduslikult konkurentsivõimeline, stabiilne, ühtne ja kus kaitstakse nõrgemaid.