120

Monika Haukanõmm

Pühendunud, usaldusväärne ja kirglik

Instagram

Kandideerin Euroopa Parlamenti, et siiani peamiselt majandus- ja rahaliiduks peetud Euroopa Liidust saaks kaasvam ja õiglasem liit, kus kõigile kodanikele on tagatud õiglane töötasu, ligipääs tervishoiule, elukestvale õppele, töö- ja eraelu tasakaalustamisele, soolisele võrdõiguslikkusele ning miinimumsissetulekule. Seisan Euroopa Sotsiaalsamba jõulise ellurakendamise eest!

Eiki Nestor – Riigikogu eelmine esimees:

“Ma ütlen kohe ausalt ära – mul on väga hea meel, et Monika kandideerib. Kõige tähtsam, et süda on tal õiges kohas. Saada kohe aru inimesest, kellel on tegelik mure, on Monika jaoks loomulik. Teadja ja tarmukas oli ta nii Riigikogu eelses elus ja seda Riigikoguski varjata pole võimalik. Ning töökus veel pealekauba. Teadmistest ja töökusest on vähe abi, kui süda tuksub valesti. Kui mul oleks võimalik anda auhind eelmise Riigikogu parimale liikmele, saaks selle Monika. Ilma mingi kahtluseta. Ja ta saab suurepäraselt hakkama ka Eesti esindamisega Euroopas!”

Signe Falkenberg – Eesti Invaspordi Liidu peasekretär, Aasta ema 2018:

“Tunnen Monikat aastaid ja tean – temale saab loota. Ta võtab vaevaks süveneda, et ka võõraid teemasid selgeks teha, sest kiire taip, analüüsivõime ja oskus teisi kuulata on talle loomupärased omadused. Ta teeb ja jõuab palju, tegutseb südamega, mitte lihtsalt linnukese pärast, ausalt! Tal julgeb alati oma arvamust välja öelda, selgitada seda lihtsalt ja arusaadavalt. Ta ei pelga küsida nõu, kui see on vajalik oma arvamuse kujundamiseks. Arukaid naisi on Euroopa Parlamenti vaja ja Monikat on vaja!”

Veel Monikast:

Eesti vajab Euroopa Liitu, nagu ka NATO-t ja teisi rahvusvahelisi organisatasioone, ainult nii saame olla tugevad ja kindlad, et jääme püsima iseseisva riigina. Et üks väike riik nagu Eesti, oma keele, kultuuri ja rahvaga on püsima jäänud on IME. Ime jätkumiseks vajame aga tugevat ja ühtset Euroopat. Usun tugevasse Eestisse ja ühtsesse Euroopasse ning koostoimimisse, millest võidavad kõik. Euroopa Liidus on vaja muuta Eesti hääl tugevamaks, kuid selleks peame panustades arengusse, tehes seda pühendunult ning tõenduspõhiselt, mitte hirmu ja negatiivsete emotsioonide ajel.

Mulle meeldivad väljakutsed ning minu puhul kehtib ütlus – kes teeb, see jõuab ning iga kogemus on väärtuslik. Euroopa Parlamendis töötades seisan Eesti eest, unustamata ühishuvisid. Motoks “Üks kõigi ja kõik ühe eest!”