SDE Belgia osakond: Euroopa Liitu kuulumisele ei ole alternatiivi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Belgia osakond tunneb sügavat muret Euroopa Liidu vastaste valeuudiste süstemaatilise levitamise pärast ning kutsub julgeoleku, demokraatia ja stabiilse arengu tagamiseks Euroopa Parlamendi valimistel toetama haritud ja suurte kogemustega euroopameelseid jõude – sotsiaaldemokraate, kes ka keerulistel aegadel on jäänud kindlaks Euroopa Liidu alusväärtustele ning keda respekteeritakse läbirääkimistel võrdsete partneritena.

2012. aastal tunnustati Euroopa Liidu tegevust sõdade ärahoidmisel ning demokraatia ja inimõiguste edendamisel Nobeli rahupreemiaga. Pärast kahte laastavat maailmasõda algatatud rahuprojekti on arendatud jõudsalt edasi ning tänaseks oleme ühiselt üles ehitanud mitmekesise rahvusriikide ühenduse koos ühtse turu, rahaliidu ja Schengeniga. Me saame oma tooteid ja teenuseid piiranguteta turustada kõigis EL-i 28 liikmesriigis. Tänu ühtsele EL kaubanduspoliitikale on meil väiksemad kaubanduspiirangud üle maailma ning saame luua rikkust, mis tagab meie riigi ja rahva jätkusuutlikkuse. Tugev Euroopa Liit on Eestile vajalik lisaks julgeolekule ka majanduse stabiilse arengu ning inimeste heaolu tagatisena.

Euroopa Liit kaitseb meie eripärasid ja meie iseolemise õigust. Keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekesist Euroopat peetakse ühiseks rikkuseks ja tugevuseks. Ühiste poliitikate loomisel peetakse oluliseks kaasamise, sallivuse, õigluse, solidaarsuse ja õigusriigi põhimõtteid. On loomulik, et otsustusprotsessides tuleb ette ka vigu, kuid eksimusi tuleb tunnistada ning minna targematena edasi otsides koos edumeelseid lahendusi tuginedes Euroopa Liidu põhiväärtustele, mitte imetledes mineviku ja kaasaja diktaatoreid ning vabadusi piiravaid ja inimõigusi rikkuvaid riigikordi.

Eesti on viimase paarikümne aasta jooksul arenenud vaesest postkommunistlikust ääremaast lääneeuroopalikuks nutikaks e-riigiks, kelle saavutusi ja kogemusi tunnustatakse ka väljaspool Euroopat. Meid võetakse võrdsete partneritena ja meie arvamust peetakse oluliseks. Me saame seda positsiooni edukalt kasutada Eesti riigi ja rahva huvides. On tähtis mõista, et Brüssel ei otsusta asju meie eest. Euroopa Liidu seadusloome tugineb Euroopa Parlamendi, Komisjoni ja Nõukogu tööle, kus laua taga on kõigi liikmesriikide sh Eesti esindajad. Kui me osaleme asjatundlikult ja aktiivselt ühiste asjade otsustamises, siis kindlustame Eestile liitlased, kes meie huvisid kaitsevad.

Euroopa Liidule ei ole võrdväärset alternatiivi meie majanduse edendamisel ja iseseisvuse tagamisel. Arvestades viimaseid arenguid Eesti sisepoliitikas, on äärmiselt oluline, et Eestit esindaksid Euroopa Parlamendis inimesed, kes usuvad ELi põhiväärtustesse ning kes on seda ka oma senise tegevusega tõestanud. SDE Belgia osakond soovitab oma kaasmaalastel hääletada sotsiaaldemokraatide poolt, kes kuuluvad Euroopa Parlamendis ühte mõjukamasse fraktsiooni. Meie eesmärgiks on ellu viia põhjalik programm, mis tagaks tugeva Eesti ühtses Euroopas!